środa, 25 maja 2016

Stawianie plotki Winylowe na plot i bramkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu gminie prócz kilku wypadków.

Projekotwanie sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie poza kilkoma wypadkami.

Balustrady plastykowe na plot i furtę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów obok prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenia z Winylu na plot i bramkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji oraz zaplanowany dzień startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do budowy plot plastykowe na plot i bramę ze sztachetek wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy zamierzane sztachetki plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet jest nieadekwatne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku kiedy projektowane ogrodzenia PCV na plot i bramkę sztachetowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz